Tegijanime õigekiri

Tegijanimi saadakse tüvele liite -ja lisamisega, st -ma asendatakse, nt

vii/ma - viija( kes?)

müü/ma - müüja

käi/ma - käija

raiu/ma - raiuja jt

ma-ees olev tüvi reeglina ei muutu, v.a sõnad tulema, olema, surema, panema, kus tüve e asendub i-ga, seega

tulija, surija, olija, panija.

Tähelepanelik tuleb olla mõningate sõnade da-tegevusnime kirjutamisel, hääldust ei tohi arvestada: süüakse, lüüakse,( tahan müüa) jt. Tegijanimi vastab küsimusele kes? kelle? jne, da-tegevusnimi mida teha?, mida tehakse?.

Tagasi