Sulghääliku õigekiri

Leia õiged näited.

Vea hiirega paremalt poolt õiged vasted. Kontrolli lõpus.