Sulghäälik sõna algul

Ristsõna


Vajuta numbrile ristsõnal. Kontrolli lõpus.

      1           
               
2    3             4    
     5            
           6      
7     8              
               
 9                
               
        10         
 11                
               
 12                

Paremale:

1. tantsupidu
5. kaaluühik
6. kalaliik
7. ehitis sadamas laevade remontimiseks
9. mootorikütus
10. lahjendatud veinist marjadest valmistatud külm jook
11. küpsetama
12. kriimustus

Alla:

1. Lõuna-Aafrika rahvuse esindaja
2. kaupmeeste või käsitööliste koondis keskajal
3. lõngaviht
4. mõiste muusikast
5. kuumaveeallikas
6. kahehobuserakendi osa
8. jonnima
10. madal meeshääl