Sulghäälik võõrsõnades

Ristsõna


Vajuta numbrile ristsõnal. Kontrolli lõpus.

  1         2   
          
          
    3        
          
4    5          
          
 6           
          
          
7      8        
          
          
          

Paremale:

1. kurjategija
3. tulekindel materjal
4. täielik, täiuslik, piiramatu
6. lühinali
7. viin

Alla:

2. läbivalgustamisaparaat
5. osa terviku asemel
8. mungakloostri ülem