Sulghääliku õigekiri

Kas põhireegel või erand?


Kirjuta lüngaga sõna õigesti. Kontrolli lõpus.

Tänase soo_sa tuulega sõu_sime hoo_sasti pärivoolu. Hoi_sin oma loo_siku eemal kiiremast voolust, hei_sin õnge vette ja jäin vaatama, kuidas kork õõ_sub laineil. Püü-ke ae-sasti kohal olla. Süsi kan_ke , hoogu an_ke , lõõ_sa , poisid, vajutage. Nurgas olid kom_sud . Möödusid mõned het__ed , siis juhtus midagi erakor_set