Sulghääliku õigekiri

Vali õige sulghäälik.


Kirjuta lüngaga sõna õigesti. Kontrolli lõpus.

Neid asju ta hoi-ku nagu silmatera. Ma mur_sin endale pehmeks asemeks noori lõhnavaid oksi, ka_sin need õrna rohuga ja hei_sin pikali. Lapsed, joo_ske isa juurde ja öelge, et talle tuli külaline. Müha, meri, ja laul_e , lained. Ärge asjatult lilli mur_ke . Vaidlejad an_sid alles siis järele, kui neid suudeti veenda. Tun_ke end nagu kodus. Ma või_sin kõrgushüppes esikoha. Laupäeval kü_sid heinalised sauna. Mihkel kuuldus_i kuuris puid lõhkuvat. Robinsonid tun_sid nälga. Aeg-ajalt mõjuvad vanaae_sed asjad moo_salt . Jüri osales mitmel korral anek_ootide võistlusel.