Helilised ja helitud häälikud

Helilised Helitud

täishäälikud - a e i o u õ ä ö ü

kaashäälikud - l m n r v j

kaashäälikud - g b d k p t s h f š z

Tagasi