"f" õigekiri

Meenuta reegleid.

Vea hiirega paremalt poolt õiged vasted. Kontrolli lõpus,