tagasi avalehele

ÕPPENÄDAL
TEEMA: SEONDUVAID LINKE

1. nädal


eesti keelAinsus ja mitmus
eesti keelLause ja sõna
matemaatikaArvude rida


Jutuke, lause sõna- esitlus
2. nädal

eTäishäälikud ja kaashäälikud
mArvude võrdlemine
lTaimed


Häälikuõpetus- esitlusEesti taimed
3. nädal

eTäishäälikute pikkused
eTäishäälikute pikkused
mLiitmine 10 piires


Häälikupikkus- esitlus

4. nädal

eMida teeb? Mida teevad?
mLahutamine 10 piires
lPuud


Puud- esitlus
5. nädal

eTäishäälikuühend
mÜhelised ja kümnelised
lPuud, põõsad, rohttaimed


Eesti taimed
6. nädal

eIsikulise asesõna õigekiri
eSuluta kaashääliku pikkus
mPikkusühikud
Mõõtühikud- tööleht
Mõõtühikud- veebileht
Pikkusühikud- esitlus
7. nädal

eJutustav ja küsilause
mMassi ja mahu mõõtmine
lPuude ja põõsaste nimetused


Puud- esitlus
8. nädal

eHäälikuühendid
eKaashäälikuühend
mLiitmine 20 piires


Liitmine ja lahutamine 20 piires- TL MS Excelis
9. nädal

eSõnade poolitamine
mLahutamine 20 piires
lLoomade välisehitus


Eesti loomad

10. nädal

eSulghäälik s ja h kõrval
eSulghäälik s ja h kõrval
mKehad ja kujundid

Geomeetrilised kujundid- esitlus
Kehad ja kujundid- esitlus
11. nädal

eSulghääliku pikkus
mLiitmine ja lahutamine 20 piires
lLinnud
Värviraamat- linnud ja loomad
Linnud ja nende pesapaigad- esitlus
Linnud internetis
12. nädal

eNimede ja sulghäälikute õigekiri
mArvude võrdlemine
eViktoriin vanast ajast

Esivanemate elu- veebileht
Rehetare lapsed- virtuaalne töövihik
13. nädal

eLause ja sõna
mLiitmine ja lahutamine 20 piires
lKalad 1


Kalad- esitlus
14. nädal

eRiim. Luuletuse mõtlemine
mTekstülesande lahendamine
lKodu- ja metsloomad

Talveluule- veebileht
Koduloomad- esitlus
Mõistatused koduloomadest- esitlus
15. nädal

eTäishäälikute pikkused
mNuputamine
lLoomalapsed
Nuputamine- võluruut
16. nädal

ePoolitamine
ePoolitamine
mArvud 100-ni


17. nädal

ePoolitamine
elLiitsõnade poolitamine. Sademed
mÜleminekuga liitmine
Pilvede liigitamine, sademed- esitlus
Pilved
Pildid pilvedest
18. nädal

mTegusõna lauses
mÜleminekuga liitmine
lTemperatuuri mõõtmine


Tänane ilm- veebileht
19. nädal

eNimisõna, tegusõna ja omadussõna
eTegusõna lauses
mÜleminekuga lahutamine


20. nädal

eOmadussõna
mTäht arvu tähisena
lIlmastikunähtused


21. nädal

eLiitsõna
eLiitsõna
mAjamõõdud. Kalender


22. nädal

eSuur algustäht lauses
mÜhekohalise arvu liitmine kahekohalisele arvule
mÜhekohalise arvu liitmine kahekohalisele arvule


23. nädal

eNimede õigekiri
eH- sõna algul
mÜhekohalise arvu liitmine ja lahutamine kahekohalisest arvust


24. nädal

eH- sõna algul
mKahetehtelised tekstülesanded
lInimese välisehitus


Inimese välisehitus- esitlus
25. nädal

eKellesse? Millesse?
mKahetehtelised tekstülesanded
lInimene


Inimene- testid nr.1, nr.2, nr 3
26. nädal

ei ja j õigekiri
ei ja j õigekiri
mKorrutamine 10 piires


i ja j õigekiri- esitlus
27. nädal

ePiltidega teksti lugemine
eNimede õigekiri
mJagamine 20- piires


28. nädal

eKoma et, sest, aga, vaid, kuid, siis ees
eKoma et, sest, aga, vaid, kuid, siis ees
mKorrutamine ja jagamine 20 piiresKoma lauses- esitlus
29. nädal

eKoma et, sest, aga, vaid, kuid, siis ees
eKoma loetelus
mArvud tuhandeni


30. nädal

ek, p, t sõna algul
ek, p, t sõna algul. Mõistatused
mSajalised ja tuhandelised


31. nädal

eFunktsionaalne lugemisoskus
eFunktsionaalne lugemisoskus
mKümneliste ja sajaliste liitmine ja lahutamine


32. nädal

eTähestikuline järjekord
eTähestikuline järjekord. Inimese kehaosad
mPikkusühikud. Tekstülesanne. Korrutamine


Tähestiku kordamine- esitlus
33. nädal

eNimisõna, tegusõna ja omadussõna lauses
eKõnekäänd
mKümneliste ja sajaliste liitmine ja lahutamine


Sõnaliigid- esitlus
34. nädal

eOmadussõnad. Vastandsõnad
eVanasõnad
mNuputamineRistsõnad- veebilehel
Vanasõnad- esitlus
Valik vanasõnu- MS Word
Vanasõnad- esitlus
35. nädal

eLõbusad harjutused
mÜleminekuga liitmine ja lahutamine
lKevad- ja suvelilledÕigekirja reeglite kordamine- esitlus
Liitmine, lahutamine ja korrutamine
Kevadlilled- esitlus
Kevadlilled- esitlus

tagasi avalehele