printHeliloojad => Villem Reimann
Elust | Loomingust | Pilte

Villem Reimann (19.03.1906 Pärnu – 08.06.1992), helilooja.

Lõpetas Tallinna Konservatooriumi 1933. aastal kompositsiooni erialal professor Artur Kapi klassis ja 1936. aastal  klaveri erialal professor Artur Lemba juures, täiendas end 1937-1938 Budapestis Liszti-nim. muusikaakadeemias kompositsiooni, kammermuusika ja dirigeerimise alal vastavalt Z. Kodaly, L. Weineri ja E. Ungeri juhendusel. Aastast 1942 oli Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateoreetiliste ainete ja kammeransambli õppejõud, aastast 1965 professor; aastatel 1961-1969 muusikateooria- ja 1977-1979 kammeransambli kateedri juhataja, aastast 1979 konsultant-professor.

Loomingu tähtsaima osa moodustavad kammer- ja filmimuusika. Varasemaid teoseid iseloomustavad romantilisus ja lihtsakoelisus (süit "Vilsandi"), hilisemaid ilmestab modernsem helikeel (sümfoonia), muuhulgas dodekafoonia (kontsert viiulile ja kammerorkestrile). Vokaalteostele, eriti koorilauludele ("Labajalg", "Ööbik") on omased leidlikud kujundid ja värvikas harmoonia. 
NSV Liidu riiklik preemia 1951, Nõukogude Eesti preemia 1949.